PIAGAM PELANGGAN

Kami warga MUIP sentiasa bersedia untuk memberikan perkhidmatan yang cemerlang, berkualiti tinggi, jujur, amanah serta sentiasa menghargai pelanggan-pelanggan kami berasaskan kepada sahsiah, keperibadian dan akhlak yang dituntut oleh syarak.

  • setiap permohonan bantuan zakat akan diteliti dengan seadil-adilnya.

  • meningkatkan tahap pengurusan dan kualiti pendidikan pra-sekolah

  • membantu dalam pengurusan masjid, surau dan kubur.

  • pengurusan wakaf dilaksanakan dengan penuh berintegriti.

  • pengurusan program-program dakwah yang bersistematik

  • memberi kemudahan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan.

  • meningkatkan sistem dan aplikasi yang sedia ada.