PENERBITAN

Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) menerbitkan secara bersiri Buletin Ar-Risalah dan Laporan Tahunan adalah sebagai satu platform saluran maklumat yang boleh dikongsikan bersama masyarakat umum berhubung program-program yang dijalankan MUIP.

Buletin diterbitkan buat julung-julung kali pada tahun 2007 dan sehingga kini bilangan terbitan melebihi 20 keluaran. Manakala  terbitan laporan tahunan untuk pertama kali adalah pada tahun 2011. Kedua-dua bahan penerbitan MUIP ini didaftarkan dengan Pusat Kebangsaan ISSN, Perpustakaan Negara Malaysia  bagi pendaftaran nombor ISSN (International Standard Serial  Number) yang menjadi identiti kepada judul Buletin Al-Risalah dan Laporan Tahunan ini. Menerusi pendaftaran ini memudahkan akses serta sebagai satu bentuk publisiti kepada masyarakat umum berkenaan bahan-bahan terbitan oleh MUIP.

Berikut merupakan senarai terbitan bersiri Buletin Al-Risalah dan Laporan Tahunan MUIP :-

AR-RISALAH

Bil.
Terbitan
Keluaran
Pautan
1.
Terbitan 1
2007
2.
Terbitan 2
2010
3.
Terbitan 3
Mac 2012
4.
Terbitan 4
Disember 2012 – Februari 2013
Muat turun
5.
Terbitan 5
Mac – Mei 2013
Muat turun
6.
Terbitan 6
November 2013
Muat turun
7.
Terbitan 7
Januari 2014
Muat turun
8.
Terbitan 8
April 2014
Muat turun
9.
Terbitan 9
Ogos 2014
Muat turun
10.
Terbitan 10
Disember 2014
Muat turun
11.
Terbitan 11
Mac 2014
Muat turun
12.
Terbitan 12
Ogos 2015
Muat turun
13.
Terbitan 13
Mac 2016
Muat turun
14.
Terbitan 14
September 2016
Muat turun
15.
Terbitan 15
Jun 2017
Muat turun
16.
Terbitan 16
Oktober 2017
17.
Terbitan 17
Februari 2018
18.
Terbitan 18
Julai 2018
19.
Terbitan 19
Oktober 2018
20.
Terbitan 20
Mac 2019
21.
Terbitan 21
Mei 2019
22.
Terbitan 22
Oktober 2019
23.
Terbitan 23
Jun 2020
24.
Terbitan 24
Edisi 1 – 2021
Muat turun
25.
Terbitan 25
Edisi 2 – 2021
Muat turun
26.
Terbitan 26
Edisi 1 – 2022
Muat turun

AL-ISDAR

Bil.
Terbitan
Keluaran
Pautan
1.
Al-Isdar April 2021
April 2021
Muat turun
2.
Al-Isdar Mei 2021
Mei 2021
Muat turun
3.
Al-Isdar Jun 2021
Jun 2021
Muat turun
4.
Al-Isdar Julai 2021
Julai 2021
Muat turun
5.
Al-Isdar Ogos 2021
Ogos 2021
Muat turun
6.
Al-Isdar September 2021
September 2021
Muat turun
7.
Al-Isdar Oktober 2021
Oktober 2021
Muat turun
8.
Al-Isdar November 2021
November 2021
Muat turun
9.
Al-Isdar Disember 2021
Disember 2021
Muat turun
10.
Al-Isdar Januari 2022
Januari 2022
Muat turun
11.
Al-Isdar Februari 2022
Februari 2022
Muat turun
12.
Al-Isdar April 2022
April 2022
Muat turun
13.
Al-Isdar Mei 2022
Mei 2022
Muat turun
14.
Al-Isdar Jun 2022
Jun 2022
Muat turun
15.
Al-Isdar Julai 2022
Julai 2022
Muat turun

LAPORAN TAHUNAN

Bil.
Terbitan
Keluaran
Pautan
1.
Terbitan 1
2011
2.
Terbitan 2
2012
3.
Terbitan 3
2013
4.
Terbitan 4
2017

PENERBITAN

 

Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) menerbitkan secara bersiri Buletin Al-Risalah dan Laporan Tahunan adalah sebagai satu platform saluran maklumat yang boleh dikongsikan bersama masyarakat umum berhubung program-program yang dijalankan MUIP.

Buletin diterbitkan buat julung-julung kali pada tahun 2007 dan sehingga kini bilangan terbitan melebihi 20 keluaran. Manakala  terbitan laporan tahunan untuk pertama kali adalah pada tahun 2011. Kedua-dua bahan penerbitan MUIP ini didaftarkan dengan Pusat Kebangsaan ISSN, Perpustakaan Negara Malaysia  bagi pendaftaran nombor ISSN (International Standard Serial  Number) yang menjadi identiti kepada judul Buletin Al-Risalah dan Laporan Tahunan ini. Menerusi pendaftaran ini memudahkan akses serta sebagai satu bentuk publisiti kepada masyarakat umum berkenaan bahan-bahan terbitan oleh MUIP.

Berikut merupakan senarai terbitan bersiri Buletin Al-Risalah dan Laporan Tahunan MUIP :-

BULETIN AL-RISALAH MUIP

 

Bil. Bilangan Keluaran Terbit Muatturun
       
(1) Terbitan 1 2007  
(2) Terbitan 2 2010  
(3) Terbitan 3 Mac 2012  
(4) Terbitan 4 Disember 2012 – Februari 2013 Muat Turun
(5) Terbitan 5 Mac – Mei 2013 Muat Turun
(6) Terbitan 6 November 2013 Muat Turun
(7) Terbitan 7 Januari 2014 Muat Turun
(8) Terbitan 8 April 2014 Muat Turun
(9) Terbitan 9 Ogos 2014 Muat Turun
(10) Terbitan 10 Disember 2014 Muat Turun
(11) Terbitan 11 Mac 2014 Muat Turun
(12) Terbitan 12 Ogos 2015 Muat Turun
(13) Terbitan 13 Mac 2016 Muat Turun
(14) Terbitan 14 September 2016 Muat Turun
(15) Terbitan 15 Jun 2017 Muat Turun
(16) Terbitan 16 Oktober 2017  
(17) Terbitan 17 Februari 2018  
(18) Terbitan 18 Julai 2018  
(19) Terbitan 19 Oktober 2018  
(20) Terbitan 20 Mac 2019  
(21) Terbitan 21 Mei 2019  
(22) Terbitan 22 Oktober 2019  
(23) Terbitan 23 Jun 2020  
       

LAPORAN TAHUNAN MUIP

 

Bil. Bilangan Keluaran Terbit Muatturun
       
(1) Terbitan 1 2011 Muatturun
(2) Terbitan 2 2012  
(3) Terbitan 3 2013  
(4) Terbitan 4 2017