PENGURUSAN & PENTADBIRAN

kpe

Ketua Pegawai Eksekutif

YH. Dato’ Ahmad Hairi bin Hussain,

DSAP., DIMP., SAP., AMP., PKC.

tkpe-1

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan Dan Dasar)

Khairuddin Bin Ismail,

AAP.

tkpe-2

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Baitulmal Dan Operasi)

Dr. Asmadi Bin Abdul Rahman
pengarah-ppi

Pengarah Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Islam

Haji Mohd Ali Bin Mat Dasir
pengarah-pph

Pengarah Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Harta

Izhar Bin Ahmad

SMP., AMP.

pengarah-sitcc

Pengarah Bahagian Strategi, Teknologi Maklumat, dan Komunikasi Korporat

Mohd Rozaini Bin Jumali

PKC.

pengarah-bkp

Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan

Ahmad Aman Bin Mohd Saifuddin
pengarah-baz

Pengarah Bahagian Agihan Zakat

Muhammad Hafidz Bin Abdul Halim
pengarah-bka

Pengarah Bahagian Kewangan dan Akaun

Noraziah Binti Hashim
ketua-unit-undang

Ketua Unit Undang-Undang

Puan Hajjah Norazlina binti Yaakub
ketua-unit-audit

Ketua Unit Audit Dalam

Puan Nur Hidayah binti Abdul Hamid