NILAI-NILAI MURNI

Kesungguhan

1. Bekerja tanpa mengira masa

2. Melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi

Bersih

1. Tidak mengamalkan pilih kasih dalam melaksanakan tugas

2. Melaksanakan tugas dengan jujur dan amanah

3. Menganggap rasuah sebagai penyakit

Amanah

1. Amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

2. mempunyai akauntabiliti yang tinggi

Penyayang

1. Sentiasa membantu orang ramai yang memerlukan bantuan

2. Saling bekerjasama

Proaktif

1. Sentiasa mengambil insiatif awal untuk mengelakkan masalah timbul

2. Sentiasa bekerjasama dengan lain-lain agensi

3. Sentiasa mengambil langkah/tindakan pencegahan

Cekap

1. Mempunyai kemahiran yang tinggi

2. Kemahiran yang pelbagai (multi-skill)

3. Tindakan dilaksanakan dengan cepat dan cekap

4. Mempuyai ilmu pengetahuan yang luas

Sikap Yang Baik

1. Menghargai pelanggan dan orang ramai

2. Menyayangi organisasi sebagai tempat sumber rezeki

3. Bekerja sebagai satu pasukan (team work)