ENAKMEN

ENAKMEN YANG DIGUNA PAKAI DALAM PENTADBIRAN AGAMA ISLAM DI NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR

Bil.EnakmenPautanMuatturunTarikh Kemaskini
(1)Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991Klik20 Jun 2013
(2)Enakmen Kawalan Dan Sekatan Pengembangan Agama-Agama Bukan Islam 1989Klik
(3)Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002Klik
(4)Enakmen Tatacara Jenayah Mahkamah Syariah 2002Klik
(5)Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 2005Klik
(6)Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005Klik
(7)Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 2013KlikMuatturun

KAEDAH-KAEDAH YANG DIGUNA PAKAI DALAM PENTADBIRAN AGAMA ISLAM DI NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR

Bil.KaedahPautanMuatturunTarikh Kemaskini
(1)Kaedah-Kaedah Pentadbiran Undang-Undang Islam (Amalan Dan Etika Peguam Syarie) 2013KlikMuatturun20 Jun 2013
(2)Kaedah-Kaedah Dana Wakaf Pahang 2015Klik
(3)Kaedah-Kaedah Masjid 1998Original
Terkini
Pindaan 1999
Pindaan 2001
Muatturun
(4)Kaedah-Kaedah Zakat Dan Fitrah 1970Klik
(5)Kaedah-Kaedah Pentadbiran Undang-Undang Islam (Ujian Nafas, Darah Dan Air Kencing) 1998Klik
(6)Kaedah-Kaedah Penatdbiran Undang-Undang Islam (Sijil Pengesahan Tanda Halal) 1998Klik
(7)Kaedah-Kaedah Prosiding Hal Ehwal Suami Isteri 1988Klik
(8)Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fi, Elaun Dan Kos) 2005
(9)Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Sulh) 2005
(10)Kaedah-Kaedah Perakuan Kebenaran Mengajar Agama Islam (Pahang) 2017
(11)Kaedah-Kaedah Hakam 2019
(12)Kaedah-Kaedah Undang-Undang Keluarga Islam (Borang Dan Fi) (Pahang) 2019

PERATURAN-PERATURAN YANG DIGUNA PAKAI DALAM PENTADBIRAN AGAMA ISLAM DI NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR

Bil.PeraturanPautanMuatturunTarikh Kemaskini
(1)Peraturan-Peraturan Pendaftaran Sekolah-Sekolah Ugama Negeri Pahang 1985KlikMuatturun20 Jun 2013
(2)Peraturan-Peraturan Peguam Syarie 1995KlikMuatturun
(3)Peraturan-Peraturan Jumaah Pengurus Sekolah-Sekolah Ugama Rakyat Negeri Pahang 1969