PENGENALAN

“Bandingkan pahala orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah S.W.T adalah umpama sebiji benih yang menumbuhkan tujuh tangkai dan tiap-tiap tangkai itu ada seratus biji dan Allah S.W.T melipatgandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang dikehendaki dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Surah Al-Baqarah : Ayat 261

“Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Surah Al-Imran : Ayat 92

“Apabila mati anak Adam, terputus semua amalannya kecuali tiga perkara : Sedekah jariah, Ilmunya yang dimanfaatkan orang selepas kematiannya dan anaknya yang soleh yang mendoakannya.”

Hadis Riwayat Muslim

PENGERTIAN WAKAF

Pengertian
Rukun-Rukun
Syarat-Syarat

PENGERTIAN WAKAF

Wakaf berasal dari perkataan Arab : waqafa yang membawa maksud berhenti, menegah dan menahan.

PENGERTIAN WAKAF (ISTILAH)

Wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat di samping mengekalkan sumber fizikalnya, untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah S.W.T.

Rukun-rukun Wakaf

1. Pewakaf (Al-Wakif)

2. Harta yang diwakafkan (Al-Mawquf)

3. Penerima manfaat wakaf (Al-Mawquf’alaih)

4. Lafaz Akad ( Al-Sighah)

Syarat-syarat Pada Rukun Wakaf

1. Pewakaf Merdeka Baligh Berakal Berkelayakan untuk berwakaf Sukarela ( tidak dipaksa untuk berwakaf )

2. Harta yang diwakafkan Harta yang mempunyai nilai Harta yang boleh dipindah milik Harta yang boleh diambil manfaat berkekalan. Harta adalah milik sempurna pewakaf

3. Penerima manfaat wakaf Penerima khusus samada seorang atau lebih Penerima tidak khusus (tidak ditentukan penerima wakaf)

4. Lafaz akad Akad adalah kata-kata yang boleh difahami atau tulisan untuk sesuatu tujuan wakaf Akad adalah wajib bagi mengesahkan wakaf