KENYATAAN TAWARAN

1. Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal bertaraf Bumiputera dan dikenalpasti berpengalaman dalam bidang kerja yang ditawarkan serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia  dan Kementrian Pelancongan Malaysia dalam kod bidang seperti dibawah:

Perihal
Kod Bidang
Tarih Tutup
PERKHIDMATAN MENYEDIAKAN PAKEJ UMRAH DAN ZIARAH KEPADA MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG
221307-Agen Pengembaraan dan berdaftar dengan Kementrian Pelancongan Malaysia (Pengendalian Pelancongan Luar Negeri Bagi Umrah dan Ziarah)
10 Mac 2023
MUIP/SH/2022/010
MASA: 12.00 TENGAHARI
Dokumen sebut harga yang diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup sebut harga tidak akan dipertimbangkan

2. Dokumen sebut harga boleh diperolehi melalui laman web muip : www.muip.gov.my

3. Dokumen sebut harga yang lengkap diisi hendaklah dihantar secara email di alamat berikut : uasp@muip.gov.my

4. Tawaran hendaklah sah sehingga sembilan puluh (90) hari dari tarikh tutup sebut harga.

5. Permohonan dianggap tidak berjaya sekiranya tidak menerima sebarang jawapan selepas 2 bulan dari tarikh iklan ditutup.

6. Sebarang pertanyaan berkaitan sebut harga ini boleh berhubung dengan Unit Aset, Stor dan Perolehan, Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang.

Tarikh : 28 Februari 2023

Skip to content