MUAT TURUN

LOGO RASMI
PEGUAM SYARIE NEGERI PAHANG
Bil.
Dokumen
Muat Turun
(A)
Permohonan Baharu
1. Syarat-syarat Kelayakan
Klik sini
2. Borang A
Klik sini
3. Akuan Berkanun
(i) Permohonan daripada Peguambela dan Peguamcara
Klik sini
(ii) Permohonan selain daripada Peguambela dan Peguamcara
Klik sini
4. Senarai Semak Dokumen Permohonan
(i) Senarai Semak Permohonan Daripada Peguambela dan Peguamcara
Klik Sini
(ii) Senarai Semak Permohonan selain Daripada Peguambela dan Peguamcara
Klik Sini
(B)
Penampalan
1. Sijil Penampalan
Klik sini
2. Akuan Berkanun Penampalan
Klik sini
(C)
Pembaharuan Sijil Amalan Tahunan
1. Borang D
Klik sini
2. Akuan Berkanun berkelakuan baik dan tidak bankrap
Klik sini

 

Bil. Dokumen Muat Turun
     
(4) Permohonan Bantuan Penyelenggaraan Masjid dan Surau Borang Permohonan
     
(5) Permohonan Bantuan Penyelenggaraan Surau Sekolah Agama Borang Permohonan
     
(6) Permohonan Bantuan Penyelenggaraan Surau Sekolah Borang Permohonan
     
(7) Permohonan Bantuan Penyelenggaraan Tanah Kubur / Makam Borang Permohonan
     
(8) Panduan Perlaksanaan Briged Penceramah Masjid 2012 Panduan
     
(9) Borang Permohonan Bantuan Zakat Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (2024) Borang Bantuan Majlis
     
(10) Borang Biodata Peguam Syarie Pahang 2018 Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Borang Biodata Peguam Syarie
     
(11) Borang Permohonan Jawatan Kosong Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Borang Jawatan Kosong
     
(12) Brosure Skim Bantuan Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang Brosure Skim Bantuan
     
(13) Borang Permohonan Cuti Rehat Borang Permohonan Cuti Rehat
     
(14) Borang Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Borang Kebenaran Meninggalkan Pejabat
(15) Permohonan Kebenaran Memungut Derma Khairat Negeri Pahang Darul Makmur Garis Panduan
    Borang Permohonan

 

 

Bil
Dokumen
Muat Turun
1
Borang Permohonan Memperbaharui Sijil Amalan Tahunan (SAT)
Borang Permohonan (SAT)
Denda Lewat Perbaharui Sijil Amalan Tahunan (SAT)
Muat Turun
2
Bagi memenuhi syarat kemasukan sebagai Peguam Syarie Negeri Pahang, pemohon hendaklah mengemukakan satu salinan affidavit Penampalan/Surat Akuan ke pentadbiran Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang.
Muat Turun
3
Permohonan dan kelayakan untuk diterima masuk sebagai Peguam Syarie Negeri Pahang.
Muat Turun