KENYATAAN TAWARAN 

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal bertaraf Bumiputera yang beralamat di Negeri Pahang dan dikenalpasti berpengalaman dalam bidang kerja yang ditawarkan serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti dibawah:

Perihal
Kod Bidang
Tarih Tutup
Membekal Dan Menghantar Pelbagai Jenis Toner Pencetak Kepada Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang Bagi Tempoh Kontrak Satu (1) Tahun
020601
22 Februari 2023
MUIP/SH/2023/008
MASA: 12.00 TENGAHARI
Dokumen sebut harga yang diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup sebut harga tidak akan dipertimbangkan
Perihal
Kod Bidang
Taklimat
Tarih Tutup
Membekal , Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Peralatan ICT Kepada Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang
210101 Dan 210103 Dan 210105
TARIKH : 28 JULAI 2022
TARIKH: 03 OGOS 2022
MUIP/SH/2023/003
MASA : 10.00 PAGI
MASA: 12.00 TENGAHARI
PAUTAN TAKLIMAT : Meeting ID : 3925481821 Passcode : 492623438
Dokumen sebut harga yang diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup sebut harga tidak akan dipertimbangkan
PAUTAN BORANG KEHADIRAN : KLIK SINI

Dokumen sebut harga boleh diperolehi melalui laman web muip : www.muip.gov.my

Dokumen sebut harga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat, ditulis dengan tajuk serta nombor sebut harga di atas sebelah kiri sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebut harga di alamat seperti berikut :

MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG,
KOMPLEKS ISLAM SULTAN HAJI AHMAD SHAH,
JALAN ISTANA PERMAI, 26600 PEKAN,
PAHANG DARUL MAKMUR.

(UP: UNIT ASET, STOR DAN PEROLEHAN)

Tawaran hendaklah sah sehingga sembilan puluh (90) hari dari tarikh tutup sebut harga.

Permohonan dianggap tidak berjaya sekiranya tidak menerima sebarang jawapan selepas 2 bulan dari tarikh iklan ditutup.

Sebarang pertanyaan berkaitan sebut harga ini boleh berhubung dengan Unit Aset, Stor Dan Perolehan, Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang.

 

Tarikh16 Februari 2023

Skip to content