Kira Zakat

Kira dengan tepat zakat yang wajib dikeluarkan, sila pilih jenis zakat yang hendak dikira.

Zakat Pendapatan
Zakat Perniagaan
Zakat Wang Simpanan
Zakat Emas dan Perak
Zakat Pertanian
Zakat Ternakan
Zakat Saham
Zakat Rikaz
Zakat KWSP
Qada’ zakat