MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENGKONFIGURASI DAN MENTAULIAH DRONE BAGI KEGUNAAN MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG

NOTIS SEBUT HARGA

1. Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal bertaraf Bumiputera dan dikenalpasti berpengalaman dalam bidang kerja yang ditawarkan serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti dibawah:

Perihal
Kod Bidang
Tarih Tutup
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENGKONFIGURASI DAN MENTAULIAH DRONE BAGI KEGUNAAN MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG
120502
TARIKH: 03 OGOS 2022
MUIP/SH/2022/008
MASA: 12.00 TENGAHARI
Dokumen sebut harga yang diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup sebut harga tidak akan dipertimbangkan

3. Dokumen sebut harga boleh diperolehi melalui laman web MUIP : www.muip.gov.my

4. Dokumen sebut harga yang lengkap diisi hendaklah dihantar secara e-mail di alamat berikut: uasp@muip.gov.my

5. Tawaran hendaklah sah sehingga sembilan puluh (90) hari dari tarikh tutup sebut harga.

6. Permohonan dianggap tidak berjaya sekiranya tidak menerima sebarang jawapan selepas 2 bulan dari tarikh iklan ditutup.

7. Sebarang pertanyaan berkaitan sebut harga ini boleh berhubung dengan Unit Aset, Stor Dan Perolehan, Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang.

Tarikh : 27 Julai 2022

Skip to content