KENYATAAN TAWARAN

1. Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal yang beralamat di Negeri Pahang (keutamaan kepada syarikat Bumiputera yang membayar zakat dengan Pusat Kutipan Zakat Pahang) yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan berkelayakan serta berpengalaman untuk menyertai Sebut harga bagi perkara berikut :

Perihal
Kod Bidang
Tarih Tutup
MEMBEKAL, MANGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) PENCETAK DAN TABLET KEPADA MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG
210101
11 Mei 2023
MUIP/SH/2023/011
MASA: 12.00 TENGAHARI
Dokumen sebut harga yang diterima selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup sebut harga tidak akan dipertimbangkan

2. Dokumen sebut harga boleh diperolehi melalui laman web muip : www.muip.gov.my

3. Dokumen sebut harga yang lengkap diisi hendaklah dihantar secara email di alamat berikut : uasp@muip.gov.my

4. Tawaran hendaklah sah sehingga sembilan puluh (90) hari dari tarikh tutup sebut harga.

5. Permohonan dianggap tidak berjaya sekiranya tidak menerima sebarang jawapan selepas 2 bulan dari tarikh iklan ditutup.

6. Sebarang pertanyaan berkaitan sebut harga ini boleh berhubung dengan Unit Aset, Stor dan Perolehan, Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang.

Tarikh : 02 Mei 2023

Skip to content