KETUA AGAMA

KETUA AGAMA
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SULTAN PAHANG
AL-SULTAN ABDULLAH RI’AYATUDDIN AL-MUSTAFA BILLAH SHAH IBNI AL-MARHUM SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA’IN BILLAH
DKP., DKM., DK., DMN., SSAP., SIMP., DK.(Terengganu)., DK.(Johor)., SPMJ., DKMB.(Brunei)., DK.(Kedah)., DK.(Perlis)., DK.(Perak)., DK.(Selangor).