PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU UNIFORM MURID TADIKA PINTAR AL-QURAN MUIP BAGI TAHUN 2023

NOTIS SEBUT HARGA

1. Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal bertaraf Bumiputera dan dikenalpasti berpengalaman dalam bidang kerja yang ditawarkan serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti dibawah:

Perihal
Kod Bidang
Tarih Tutup
Perkhidmatan Membekalkan Dan Menghantar Baju Uniform Murid Tadika Pintar Al-Quran MUIP Bagi Tahun 2023
222401
TARIKH: 15 Disember 2022
MUIP/SH/2022/028
MASA: 12.00 TENGAHARI

2. Dokumen sebut harga boleh diperolehi melalui laman web MUIP : www.muip.gov.my

3. Dokumen sebut harga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat, ditulis dengan tajuk serta nombor sebut harga di atas sebelah kiri sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebut harga di alamat seperti berikut :

MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG,
KOMPLEKS ISLAM SULTAN HAJI AHMAD SHAH,

JALAN ISTANA PERMAI,

26600 PEKAN,

PAHANG DARUL MAKMUR

4. Tawaran hendaklah sah sehingga sembilan puluh (90) hari dari tarikh tutup sebut harga.

5. Permohonan dianggap tidak berjaya sekiranya tidak menerima sebarang jawapan selepas 2 bulan dari tarikh iklan ditutup.

6. Sebarang pertanyaan berkaitan sebut harga ini boleh berhubung dengan Unit Aset Stor Dan Perolehan, Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang.

Tarikh : 02 Disember 2022

Skip to content