MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI JENIS TONER PENCETAK BAGI TEMPOH KONTRAK SATU (1) TAHUN

KENYATAAN TAWARAN  Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal bertaraf Bumiputera yang beralamat di Negeri Pahang dan dikenalpasti berpengalaman dalam bidang kerja yang ditawarkan serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti dibawah: Perihal Kod Bidang Tarih Tutup Membekal Dan Menghantar Pelbagai Jenis Toner Pencetak Kepada Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang Bagi […]

Syarat-Syarat Kelayakan Peguam Syarie Pahang

Syarat-Syarat Kelayakan Peguam Syarie Negeri Pahang Diwartakan pada 19 November 2021 Peraturan 9 dan 10 Kelayakan-kelayakan Peguam Syarie 9. (1) Mana-mana orang yang memenuhi syarat yang berikut adalah layak untuk menjadi seorang Peguam Syarie : (a) seorang yang beragama Islam; (b) seorang warganegara Malaysia; (c) berkelakuan baik dengan perakuan dua orang perujuk (salah seorang adalah […]