PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MENCETAK DAN MEMBEKAL BUKU RESIT DAN POSTER ZAKAT FITRAH KEPADA MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG BAGI TAHUN 2023

KENYATAAN TAWARAN 1. Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal bertaraf Bumiputera yang beralamat di Negeri Pahang dan dikenalpasti berpengalaman dalam bidang kerja yang ditawarkan serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti dibawah: Perihal Kod Bidang Taklimat Tarih Tutup Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak Dan Membekal Buku Resit Fitrah Dan Poster Zakat Fitrah Kepada Majlis Ugama […]

MEREKABENTUK, MENCETAK DAN MEMBEKAL DIARI MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG BAGI TAHUN 2023

NOTIS SEBUT HARGA  1. Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal bertaraf Bumiputera dan dikenalpasti berpengalaman dalam bidang kerja yang ditawarkan serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti dibawah: Perihal Kod Bidang Taklimat Tarih Tutup MEREKABENTUK, MENCETAK DAN MEMBEKAL DIARI MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG BAGI TAHUN 2023 020603 ATAU 221615 […]

Syarat-Syarat Kelayakan Peguam Syarie Pahang

Syarat-Syarat Kelayakan Peguam Syarie Negeri Pahang Diwartakan pada 19 November 2021 Peraturan 9 dan 10 Kelayakan-kelayakan Peguam Syarie 9. (1) Mana-mana orang yang memenuhi syarat yang berikut adalah layak untuk menjadi seorang Peguam Syarie : (a) seorang yang beragama Islam; (b) seorang warganegara Malaysia; (c) berkelakuan baik dengan perakuan dua orang perujuk (salah seorang adalah […]