"Menjadi Institusi Pengurusan Hal Ehwal Islam Yang Cekap Dan Terunggul"

"Menjadi Institusi Pengurusan Hal Ehwal Islam Yang Cekap Dan Terunggul"

Shadow
Slider

PUNCA KUASA

PUNCA KUASA PENUBUHAN

Ketua Agama Negeri hendaklah Raja Pemerintah dan Raja Pemerintah, dari satu masa ke satu masa, bolehlah mengeluarkan perintah supaya diadakan lagi apa-apa undang-undang sebagaimana yang patut pada timbangan Baginda bagi maksud mengatur hal ehwal agama…

Maklumat Lanjut …

Penerima Zakat
(Individu, Institusi, Badan kerajaan dan ngo)

Sehingga Disember 2020

agihan ZAKAT (Rm)

Sehingga Disember 2020

kutipan ZAKAT (RM)

Sehingga Disember 2020

No items found.