Slider

PUNCA KUASA

PUNCA KUASA PENUBUHAN

Ketua Agama Negeri hendaklah Raja Pemerintah dan Raja Pemerintah, dari satu masa ke satu masa, bolehlah mengeluarkan perintah supaya diadakan lagi apa-apa undang-undang sebagaimana yang patut pada timbangan Baginda bagi maksud mengatur hal ehwal agama…

Maklumat Lanjut …

Penerima Zakat
(Individu, Institusi, Badan kerajaan dan ngo)

Sehingga Julai 2020

agihan ZAKAT (Rm)

Sehingga Julai 2020

kutipan ZAKAT (RM)

Sehingga Julai 2020